Tips inför din flytt

Lite hjälp på vägen…

PLANERING

Planering
Att planera i förväg är en viktig del av en smidig flyttupplevelse. Skapa en detaljerad lista över allt
som behöver göras och försök att ha en tidsplan för när allt ska vara klart.

Adre
ssändra
Det är viktigt att adressändra så att posten skickas till ditt nya hem. Använd www.adressandring.se eller ring 02097 98 99 för att göra en adressändring i god tid före flytten.

Flytta/säg upp telefonabonnemang och bredband

Glöm inte att säga upp eller flytta ditt telefonabonnemang och bredband till din nya adress. Detta kan ta lite tid att ordna så se till att planera i förväg.

Säg upp övriga tjänster

Säg upp eller flytta andra tjänster som el, gas, och sophämtning till din nya adress.

Samla använd
armanualer
Samla alla användarmanualer i en pärm eller liknande och lämna över dessa till den nya bostadsägaren/hyresgästen. Detta kan vara till stor hjälp för den nya ägaren att lära känna bostaden och dess apparater.

Kontrollera din försäkring
Innan du flyttar, kontrollera vad din hemförsäkring täcker under en flytt. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga om de har några specifika krav eller rekommendationer för din flytt. Flyttgubben har försäkringar genom Länsförsäkringar som täcker ditt bohag under transport och hantering.

Läs noga
Läs noga igenom försäkringsvillkoren och förstå vad som täcks och vad som inte täcks. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med Flyttgubben för hjälp.

 

PACKNING

Sortera ut dina saker
Innan du börjar packa, sortera ut dina saker och avgör vad du vill behålla och vad som kan doneras eller kastas. Detta kan hjälpa dig att minska mängden saker du behöver flytta och ge dig en mer organiserad och effektiv flyttupplevelse.

Använd lämpligt
förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial som kartonger, bubbelplast, och tejp är viktigt för att skydda dina ägodelar under flytten. Använd lämpliga förpackningsmaterial och packa dina saker på ett organiserat sätt för att undvika skador under transporten.

Märk dina kartonger

Märk dina kartonger med innehållet och rummet där de ska placeras. Detta kan hjälpa dig att hålla koll på allt och göra det enklare för flyttgubbarna att veta var de ska placera dina saker i ditt nya hem.

Använd silkespapper

Slå in porslin och glas i silkespapper för att skydda dem mot skador. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att skydda dina ömtåliga föremål.

Rulla ihop mattor

Rulla ihop dina mattor och bind ihop dem för att spara utrymme under transporten.

Rulla ihop kablar

Rulla ihop alla lösa kablar och fäst dem med tejp för att undvika trassel och förvirring.

Tejpa ihop hylldelar

Tejpa ihop lösa hylldelar för sig så att de inte tappas bort eller skadas under transporten.